Wie zijn wij?

De leden van PMSE volgen vanuit hun uiteenlopende rollen binnen de Nederlandse professionele broadcast & entertainment-industrie al jaren de ontwikkelingen rond het frequentiebeleid voor draadloze microfoons, -intercoms, -reportagezenders en andere essentiële productiemiddelen. Zij menen nu een brandbrief te moeten versturen aan alle belanghebbenden in de Nederlandse entertainment industrie!

Lees meer...

 

Meldpunt frequentiestoringen op Facebook

Meldpunt frequentiestoringen op Facebook

Op Facebook is een groep aangemaakt onder de naam PMSE_NL waar gebruikers frequentiestoringen kunnen melden die een direct gevolg zijn van de LTE-veiling in de 800 MHz band. Deze groep is bedoeld om elkaar te informeren en is dus niet een officieel meldpunt voor klachten en storingen, daarvoor is de website van Agentschap Telecom de aangewezen plaats. Het doel van deze groep is om als gebruikers op de hoogte te blijven welke frequenties wel en niet te gebruiken zijn in welke regio en om een goed beeld te krijgen van de omvang van de problemen. Zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt, is het herkennen van dit type storing op zichzelf eenvoudig: een ontvanger wordt gestoord door LTE. Er komt dan geen betrouwbare verbinding tot stand tussen zender en ontvanger.

 

Wat willen we?!

De PMSE bepleit bij de Nederlandse overheid het volgende:

1. Erkenning van het grote maatschappelijke belang dat gemoeid is met frequentieruimte voor draadloze av-verbindingen.

2. Zo laat mogelijke invoering van de huidige plannen.

3. Toewijzing van realistische en deels exclusieve ruimte aan draadloze verbindingen voor entertainmentdoeleinden.

4. Financiële compensatie voor apparatuur die onbruikbaar wordt.

5. Bescherming tegen beperking van de frequentieruimte voor draadloze verbindingen voor entertainmentdoeleinden, ook na 2015.

6. Co-primaire status voor PMSE in Nederland en dat de Nederlandse overheid zich hier internationaal sterk voor maakt.

 

De PMSE blijft hard nodig!

De PMSE blijft hard nodig

De PMSE heeft de afgelopen jaren door overleg, lobby en publiciteit dingen voor elkaar gekregen die anders nooit gelukt zouden zijn. Dit blijft ook nu hard nodig!

1. We moeten blijven volgen hoe het eerste Digitaal Dividend precies zal uitwerken voor PMSE.

2. Internationaal is de lobby voor een Tweede en Derde Digitaal Dividend al volop aan de gang. De providers van mobiel breedband claimen feitelijk de hele UHF-TV band. Nederland heeft zijn positie hierin nog niet bepaald, daar moeten we nu al bovenop zitten.

3. De nieuwe technologie Cognitive Radio vormt een grote bedreiging voor het storingsvrij werken van PMSE-apparatuur. Denk aan WLAN-achtige producten (eventueel aanwezig in nieuwe mobieltjes) die een privé-netwerkje kunnen maken op juist de frequenties die nu worden gebruikt door draadloze microfoons. Deze producten worden aangeduid als White Space Devices of Cognitive Radio Systems. De PMSE-sector moet rond dit onderwerp voor zijn belangen opkomen.

4. Het contact met Agentschap Telecom moet worden voortgezet.

De PMSE legt bij de overheid alleen gewicht in de schaal dankzij de leden! Daarom is het belangrijk dat u lid bent. Nog geen lid? Meld u dan nu aan!